Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

    Burza cenných papírů Praha, a.s. rozhodla dne 10. 5. 2016 na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnost dne 27. 4. 2016 a žádosti společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o vyřazení emise zaknihovaných akcií této společnosti z obchodování na Regulovaném trhu, a to s účinností od 16. 5. 2016. Posledním obchodním dnem byl den 13. 5. 2016.

    Společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. bylo Českou národní bankou (dne 19. 5. 2016) na základě žádosti společnosti odňato povolení k činnosti samosprávného investičního fondu.

    Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů ze dne 27. 4. 2016 byla společnost Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. přeměněna z finanční instituce na běžnou akciovou společnost. Internetové stránky společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. jsou proto spravovány v udržovacím módu v souladu s příslušnými předpisy.

Statutární orgán – představenstvo:

  • Ing. Petr Milský, předseda představenstva
  • Ing. Alexander Rebjonok, člen představenstva
  • Ing. Jiří Milský, člen představenstva

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Peněžní ústav:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
SWIFT: BACX CZ PP
Směrový kód banky: 2700
Číslo účtu pro Kč: 2105967380

Kontakt:
Ing. Petr Milský, předseda představenstva
Tel.: +420 353 206 103

 

Soubory ke stažení

Valná hromada 27.4.2016

Valné hromady - ostatní

Výroční zprávy

Základní dokumenty

Ostatní